There are no translations available.

 

A BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület adatvédelmi nyilatkozata :

A BEAGLE-ért Köhasznú Egyesület (székhelye: 6753 Szeged, Törökverő utca  16. Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Telefon: 06 20 255 41 88, adószám: 18644973-1-06) a hírlevélre való feliratkozás, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 Az adatkezelés jogalapja:

Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”.

Mindezek alapján az adatkezelést végző BEAGLE-ért Közhaszú Egyesület tájékoztatja valamennyi regisztrált és hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Határozat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon: NAIH-90658/2015. a BEAGLE-ért Közhasznú Egyesületet nyilvántartásba vette.

Az adatkezelés célja:

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület hírlevél küldése céljából kezel adatbázist. A hírlevélre feliratkozott személyeket tájékoztatja az egyesület havi tevékenységéről,rendezvényeiről,és a támogatási lehetőségekről.

A BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület az értintett hozzájárulásának beleegyezésével, a weboldalon való hírlevélre feliratkozás után kezeli az adatokat.

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím.

Az adatok kezelésének időtartama az érintett kérésére történő törléséig,illetve a BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület megszűnéséig tart.

A tényleges adatkezelés pontos címe vagy web helye: www.beagle-fajtamentes.hu

A 2011. évi CXII. törvény értelmében a személyes adatokat más jogi és természetes személy részére az BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület nem adja ki.

A határozat :

NAIH

 

Keresés

Támogatóink,partnereink:

 expodom-hu-logo

ADOMÁNY

 A NIOK ÉS AZ OTP TÁMOGATÁSÁVAL

adhat hu gomb

PayPal adomány

Adományozás - Bankkártyás

 

Adhatvonal

Facebook

 

Beagle Hírlevél

Feliratkozóinknak havi rendszerességgel küldünk hírlevelet az aktualitásokról.

Megmentettük

szuka_veresegy01.jpg
BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület
Törökverő utca 16.
Szeged
6753
mentes(kukac)beagle-fajtamentes.hu 
Telefonszám:
06-20-255-41-88
Adószám: 18644973-1-06
Bankszámlaszám:
K&H 10401804-50515648-57481009